محصولات

کالاهای اصلی ما روغن پالم و مشتقات آن شامل RBD PALM OIL, RBD PALM OLEIN,RBD SUPER PALM OLEIN، روغن جامد نباتی ، روغن های تصفیه شده (SOFT OIL) شامل روغن آفتابگردان ، روغن کلزا و روغن سویا ، دانه های روغنی مانند دانه سویا و دانه کلزا، کنجاله مانند کنجاله سویا می باشد.

همراهی و پیوستن با متخصصان بازار و تکنسین های مجرب و ترکیب آن با تجربیات عملی این اطمینان را به مشتریان ما می دهد تا محصول مناسب و صحیح را با قیمت واقعی و خدمات گسترده دریافت نمایند .

کالاهای ما جهت برآورده شدن انتظارات همه مشتریان بوده و با عرضه خدمات مشتریان برجسته ، سطح انعطاف پذیری و ارزشهای درونی شرکت را ارتقا داده ونیز میزان فروش را بهینه و سهم خود را از بازار بهبود بخشیده ایم.

مهرونداد با پیشتازان بازار در جهان و منطقه در بخش صنایع غذایی و روغن ارتباط خوبی دارد.

برای رفع مایحتاج مشتریان ، دفتر خود را در سال 2009 در مالزی تاسیس نمودیم و از این راه دامنه ای از کالاها و خدمات را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماییم .این امر انعطاف پذیری لازم جهت تضمین و تکمیل موفق پروژه ها را با اجزا متعدد و مختلف فراهم نموده است.با بهره گیری از قراردادهای کنونی و سرمایه گذاری های مشترک با سایر شرکتها شرکت مهرونداد بازار خود را به کشورهای CIS، عراق و افغانستان گسترش داده است.

مهرونداد در سال 2012 به رقم فروش 000¸70 تن انواع روغن پالم (پالم اولین ، پالم اویل،سوپر اولئین و سویا )یافته است.

ما به پیگیری نیازهای مشتریان و حمایت موثر از آنان با اتکا به تجارب موفق 20 ساله خود افتخار می کنیم .چشم انداز ما تبدیل شدن به رهبر بازار در زمینه تجارت روغن خوراکی و دانه های روغنی در ایران با ارائه خدمات برتر به مشتریان به منظور حفظ زمان و پول آنها می باشد.

شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد