کاجیره

یا "کاغاله" گونه ای گیاه است. نام گیاهشناسی آن (Carthamus tinctorius)است که گاهی گل رنگ هم نامیده میشود. در روستاهای نزدیک تبریز به آن کاغالا گولی یا تاغالاگولی میگویند و پرچم های گل این گیاه را برای رنگین کردن خوراکی ها بویژه کلوچه (ایشلی کوکه) بکار میبرند. از این گیاه روغنی بدست میاید که دارای چربی های اشباع نشده ی فراوان است. کسانی که چربی خون بالایی دارند در آشپزی از این روغن استفاده میکنند.

شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد